Kim Ar "La petite Sonya"

Length 5,20m

Beam 1,72m

Minimal draft 0,35m

Sailing draft 1,0m

Main sail 7,8 m²

Jib 3,2  m²

Kontakt

Ověřování praktických dovedností pro získání průkazu VMP: www.plavebniprukaz.cz